تلفن : 02645333638

چشم انداز و ماموریت ما

به عنوان عضو کوچک در صنعت غذا، ما بر این باوریم که باید تمام نیروی خود را به تأمین سلامت و بهداشت جامعه اختصاص دهیم. ما خود را به انجام کارهایی متعهد می سازیم تا با رشد مداوم، برای اجتماع، مصرف کنندگان، مشتریان، کارکنان و سهامداران مفید واقع گردد و با نوآوری، پیوسته مسیر رشد را ادامه خواهیم داد.این رشد در چهارچوب اصولی اخلاقی و عملی گنجانده شده است.

بازدید: 53