آرد سوخاری رنگی

یکی از مهترین انواع آرد سوخاری برای ایجاد پوشش ترد با رنگ جذاب، آرد سوخاری رنگی است.